Consuminderen betekent dat een persoon afstand neemt van de consumptiemaatschappij door
minder te consumeren. In de praktijk betekent het dat consuminderen leidt tot het vermijden
van het kopen van spullen die niet in een basisbehoefte voorzien. Een kenmerk van
consuminderen is het besparen op uitgaven in het dagelijks leven. Ook het zuinig omgaan met
het milieu is een kenmerk. Bijvoorbeeld door verspilling tegen te gaan en te besparen op het
verbruik van water en energie. Het zoeken naar alternatieven is eveneens een kenmerk van
consuminderen. Bijvoorbeeld door zelf spullen te maken en dat wat kapot is te repareren.