De Basisregistratie Personen afgekort tot BRP bestaat uit een verzameling van persoonsgegevens van ingezetenen in Nederland. Daarnaast is er sprake van een registratie van niet-ingezetenen ofwel personen die uit Nederland zijn vertrokken. Elke gemeente houdt de persoonsgegevens van de inwoners bij. De BRP omvat meerdere persoonlijke gegevens, zoals voornaam en achternaam, geslacht, Burgerservicenummer en geboortedatum. Ook gegevens van de nationaliteit zijn er in vermeld net als over het soort reisdocument en de
persoonlijke gegevens van de ouders. Verder is er informatie opgenomen over het woonadres, eventuele kinderen, huwelijk of geregistreerd partnerschap en overlijdensdatum.

Verhuizing naar andere gemeente of naar het buitenland

Bij een verhuizing van de ene gemeente naar de anderen verhuist alle informatie met de persoon mee. Bij een verhuizing naar het buitenland vindt de informatieoverdracht plaats naar de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Indien personen korter dan vier maanden in Nederland verblijven, is het mogelijk zich te laten registreren in RNI. Dat kan van belang zijn in verband met een korte studie of tijdelijke baan in Nederland. Er is in dat geval een Burgerservicenummer vereist dat bij een eerste inschrijving wordt toegekend.