E-learning is een overkoepelende naam die betrekking heeft op digitaal leren. Het leren is in deze toepassing toegespitst op online opleiden. De ‘e’ voor learning staat namelijk voor een elektronisch element. E-learning is een middel om op afstand in leerstof te voorzien zonder dat fysieke aanwezigheid van docent en leerling op dezelfde plek vereist zijn. Het is digitaal afstandsonderwijs waar op allerlei gebieden vorm aan is te geven.

E-learning richt zich zowel op het onderwijzen van individuen als op online overdracht van kennis aan groepen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als persoon een cursus te volgen via e- learning. Zo is het eveneens mogelijk om e-learning in te zetten als klassikaal systeem om op afstand onderwijs te geven. Het systeem van e-learning richt zich grofweg op drie gebieden. Dat is op het leerproces zelf net als op de ontwikkeling van en beheersing van studiemateriaal. Verder valt de organisatie van onderwijs- of cursusactiviteiten onder de noemer van e-learning. Er zijn meerdere organisaties die gebruikmaken van dit systeem, zoals scholen, universiteiten en opleidingscentra. Als bedrijven gebruikmaken van dit systeem is de term corporate e-learning van toepassing.