Een briefadres is een adres waarop de persoon niet woonachtig is. In dat geval schrijft de gemeente de persoon in op een briefadres dat als postadres functioneert. Op deze manier heeft de overheid de mogelijkheid om via het briefadres de persoon te bereiken. Een briefadres biedt uitkomst voor personen zonder woonadres en voor mensen die in een instelling verblijven. Het is niet mogelijk om een postbus als briefadres voor de overheid te gebruiken.

Verplichting tot inschrijving in Basisregistratie Personen

Ieder persoon die minimaal vier maanden in Nederland doorbrengt, heeft de verplichting zich in de BRP te laten inschrijven. Indien er geen woonadres is, biedt een briefadres een alternatief. Het is echter de gemeente die bepaalt of inschrijving op een briefadres tot de mogelijkheden behoort. Een belangrijk kenmerk van een briefadres is dat het gekoppeld is aan een woonadres van een ander persoon of van een instelling.