Een consumptie maatschappij is een samenleving, waarin de nadruk in de vrije ligt op de
aanschaf. In een consumptiemaatschappij kopen mensen steeds nieuwe spullen om daarmee
de eigen status te verhogen. Het gaat hier om goederen en diensten die niet als noodzakelijk te
zien zijn om de basisbehoefte van de mens te vervullen. De identiteit van personen in een
consumptiemaatschappij is af te leiden aan de waarde van de gekochte goederen en diensten.
Er is een economische term voor beschikbaar in de vorm van consumentisme. De
consumptiemaatschappij komt voort uit de vrijemarkteconomie die op economische groei is
gericht.