Een online marketeer heeft zich gespecialiseerd in internetmarketing en helpt bedrijven om
hun doelstellingen te halen. Daarbij maakt de online marketeer gebruik van verschillende
marketinginstrumenten. Het werk begint doorgaans met het vaststellen van een doel. Het is
mogelijk dat er een specifiek doel is, zoals hoger in de zoekmachine komen. Of een
combinatie van doelen, bijvoorbeeld in de vorm van SEO en gericht in de zoekmachine
adverteren. Een ander doel is om bijvoorbeeld een dienst in de markt te zetten en de doelgroep
daarmee te bereiken. Of om een nieuw product te lanceren en bekendheid mee te geven.

Marketingstrategie ontwikkelen en uitvoeren
Op basis van het doel stelt een online marketeer een marketingstrategie op. In dit plan komt onder
meer te staan wat het doel is en welke marketinginstrumenten daarvoor nodig zijn. De online
marketeer is wat dat betreft verantwoordelijk voor het opstellen van een marketingplan en de
uitvoering daarvan. Dan komt er nog een taak bij kijken, want in de wereld van online
marketing tellen de resultaten. De online marketeer stelt vast wat de resultaten zijn van de
marketingcampagnes. De resultaten laten zien waar verbetering nodig is en welke campagnes
het uitstekend hebben gedaan.