Een software ontwikkelaar is een specialist in het programmeren van software. Er zijn
meerdere termen van toepassing op dit beroep, zoals programmeur en applicatieontwikkelaar.
Een software ontwikkelaar stelt software samen waar apparaten, websites en apps op draaien.
Zonder software functioneren deze toestellen, games, apps en websites namelijk niet. Naast
het ontwerpen en bouwen, is het aanpassen van bestaande software eveneens een taak.

Werkzaamheden software ontwikkelaar
Het werk bestaat in het algemeen uit het analyseren van de gebruikersbehoefte op basis
waarvan de ontwikkeling of aanpassing van de software vorm krijgt. De werkzaamheden zijn
verder te specificeren, zoals het programmeren in uiteenlopende programmeertalen. Het
schrijven van scripts en het opzetten van databases behoren eveneens tot de taken van een
software ontwikkelaar. Het werk stopt niet bij de ontwikkeling, want het is belangrijk om te
weten of de software functioneert. Daarom maakt het testen eveneens deel uit van de
werkzaamheden van een software ontwikkelaar. Verder is het van belang dat toekomstige
gebruikers weten hoe het werkt. Een van de andere taken is dan ook het schrijven van een
gebruikershandleiding.